Co to jest limes?

Co to jest limesZ łaciny granica… imperium rzymskiego albo koncepcja matematyczna. Ja oczywiście mam na myśli matematykę :) Choć dowiesz się tutaj, że chodzi o sposób myślenia, a nie o matematykę. O czym w szkole nie powiedzieli… Przypomnij sobie lekcje z analizy matematycznej. Pamiętasz ze szkoły definicję granicy? Zastanów się czy ten koncept można zastosować w „normalnym życiu”… Raczej osiąganie czegoś, co jest nieosiągalne jest mało utylitarne. A jednak. Do posługiwania się limesem, niezbędne są pojęcia zera i nieskończoności. To chyba dwa najbardziej znaczące koncepty, jakie stworzyła ludzka myśli. Czytaj dalej Co to jest limes?