Co to jest DICE? (zarządzanie zmianą w modelu D.I.C.E.)

Co to jest DICETo jest metoda, która opisuje proces zmiany miernikami. W zarządzaniu zmianą kładzie się głównie nacisk na tzw. aspekty miękkie. DICE pozwala by stały się mierzalne, czyli „twarde”… Jak to działa?

DICE = D + (2 x I) + (2 x C1) + C2 + E

Jeżeli podstawisz pod zmienne D, I, C1 , C2 oraz E liczby uzyskane z pomiaru, uzyskasz wynik w zakresie od 7 do 28. Dlaczego? ponieważ każda zmienna może przyjąć wyłącznie skwantyfikowaną wartość w zakresie {1,2,3,4}. W zależności od tego ile wyniesie Twój wynik, Twoja transformacja się uda lub nie.

Jeśli Twój wynik to:

  • 7-13 odniesiesz „wygraną”: twoja transformacja się uda.
  • 14-16 znajdujesz się w „strefie wątpliwości”: twoja transformacja się uda lub nie
  • 17-28 zaliczysz „wpadkę”: twoja transformacja raczej na pewno się nie uda

Twoje napięcie sięga teraz pewnie zenitu – to co za magiczne zmienne i jak się mierzy ich wartości? Otóż są to cztery aspekty projektów transformacji, którym przyznajesz punkty, według pewnych zasad. Czytaj dalej Co to jest DICE? (zarządzanie zmianą w modelu D.I.C.E.)