Co to jest reguła przekory (reguła Le Chateliera, reguła Le Chateliera-Brauna)?

Co to jest Regula Le ChatelieraRegułę sformułował francuski chemik Henry Louis Le Chatelier oraz niemiecki fizyk Karl Braun. Zobacz wiki.

Jeśli na układ znajdujący się w stanie równowagi dynamicznej podziała bodziec zewnętrzny, to w układzie tym zajdą przemiany prowadzące do zminimalizowania działania bodźca.

Układ zawsze przeciwdziała zmianom powodowanym przez czynnik zewnętrzny.

Reguła sformułowana dla układów chemicznych nadaje się do stosowania na wszelkich innych polach, np socjologii, polityki, zarządzania zmianą itd.